Hem

SKOGSKARLARNAS KLUBB i NORRBOTTEN

stiftades en mörk höstkväll, söndagen den 29 oktober, ofärdsåret 1939. Platsen var Norramark, Södra Sunderbyn, dit raska dådkraftiga karlar från våra nordliga landamären samlats. Platsen ligger mellan Boden och Luleå. I Norramark finns idag en minnessten, som restes vid jubileumsblotet 1989.

Skogskarlarnas klubb är en kamratklubb bestående av värdiga och invalda skogskarlar. Det finns idag 180 norrbottniska skogskarlar. Förutom i Sverige så finns Skogskarlarnas klubb även i Danmark, Finland och Norge med totalt omkring 7000 medlemmar.

Vår klubbs främsta uppgift är att stötta våra orienterande ungdomar. Förutom årliga kontanta medel, via vår stödfond, till Norrbottens Orienteringsförbund, delar vi även ut juniorstipendier samt tornedalsskedar i silver.